Data source

ขอขอบคุณ

ข้อมูลเนื้อหาจาก
www.learntripitaka.com

ขอบคุณวีดีโอการ์ตูนพุทธประวัติจาก
www.youtube.com

ขอบคุณ ผู้ให้ความรู้และขั้นตอนการทำ wordpress
จากอาจาย์ “นันท์นภัส เล้นสิ้น”
(ครูผู้สอนและให้คำแนะนำ)
และ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s