Buddha History ฉบับเนื้อหา


ตอนที่1 ประสูติ
ตอนที่2 วัยเด็ก
ตอนที่3 ผนวช
ตอนที่4 ตรัสรู้
ตอนที่5 ปฐมเทศนา
ตอนที่6 แสดงธรรมโปรดยสกุลบุตร
ตอนที่7 การส่งสาวกออกประกาศศาสนา
ตอนที่8 การประดิษฐ์พุทธศาสนา ณ แคว้นมคธ
ตอนที่9 โอวาทปาติโมกข์
ตอนที่10 โปรดพระพุทธบิดาและพระประยูรญาติ ณ กรุงกบิลพัสดุ์
ตอนที่11 การประดิษฐ์พุทธศาสนา ณ แคว้นโกศล
ตอนที่12 ปัจฉิมกาล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s